Returpolicy

Har det under transporten till Kunden uppstått något fel på produkten/varan eller om en produkt/vara saknas skall Kunden kontakta Sjömagasinet inom 24 timmar från mottagandet av sin order. Kontakt sker via: info@sjomagasinet.se eller via 031-775 59 20.

Om en vara saknas eller är skadad krediteras den felaktiga varan med samma belopp som varan är inköpt. Sjömagasinets ansvar begränsar sig till varans värde + eventuella fraktkostnader till av Sjömagasinet anvisad adress. Återbetalning sker till samma betalningsalternativ som kunden valde vid köpet av varan förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.  Återbetalning skall ske av Sjömagasinet senast inom 14 dagar.

Undantag från ångerrätten
Ångerrätt gäller inte när det avser en produkt/vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal. Ej heller gäller ångerrätten om en produkt/vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl där förseglingen har brutits av konsumenten.

Läs mer:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag200559-om-distansavtal-och-avtal-utanfor_sfs-2005-59#K2